Liên hệ

Trường tiểu học Quảng Trung

Địa chỉ: Thôn Trung Thôn-Xã Quảng Trung-Thị xã Ba Đồn-Tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn:  Đoàn Lương Yên – Chức vụ: Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại:   – Email: thquangtrung_bd@quangbinh.edu.vn