Hoạt động thư viện

Tôn-Đức-Thắng_n-250x444

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12-2017

Có lẽ khi nói về Bác Tôn, mọi người đều nhớ đến lời chức mừng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi trao tặng Huân chương Sao Vàng nhân dịp Bác Tôn tròn 70 tuổi vào ngày 20-8-1958: “ Đồng…
Sách-Để-em-luôn-ngoan-ngoãn

Giới thiệu sách tháng 11 năm 2017

Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến! Ngay từ nhỏ, nhân cách của trẻ em đã dần hình thành thông qua bố mẹ, thầy cô và ảnh hưởng từ môi…
Sách-Học-ăn-hoc-nói-học-gói-học-mở

Giới thiệu sách tháng 10 năm 2017

Kính thưa ban giám hiệu nhà trường, các thầy, cô giáo Các em học sinh thân mến!   Sách là nguồn tri thức vô tận, những quyển sách hay và ý nghĩa sẽ tạo nên…
van_ban_phap_quy-1429694020

NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW “VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ” ĐÃ ĐƯỢC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XI) THÔNG QUA. TẠP CHÍ XÂY DỰNG ĐẢNG GIỚI THIỆU TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT.

NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW “VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ…