Hoạt động thư viện

1385285119-windows-7

Cùng nhìn lại các đời Windows

Phiên bản đầu tiên của hệ điều hành Windows trông ra sao? Sự thay đổi đã diễn ra như thế nào từ Windows 1.0 đến Windows 8.1 mới nhất hiện nay?