Hoạt động đoàn – đội

Tôn-Đức-Thắng_n-250x444

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12-2017

Có lẽ khi nói về Bác Tôn, mọi người đều nhớ đến lời chức mừng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi trao tặng Huân chương Sao Vàng nhân dịp Bác Tôn tròn 70 tuổi vào ngày 20-8-1958: “ Đồng…